Loading
On this day we give thanks to the Lord, for he is good for his steadfast love endures forever. "Happy Thanks Giving"

O Gracious God, we give you thanks for your overflowing generosity to us. Thank you for the blessings of the food we eat and especially for this feast today. Thank you for our home and family and friends, especially for the presence of those gathered here. Thank you for our health, our work and our play. Please send help to those who are hungry, alone, sick and suffering war and violence. Open our hearts to your love. We ask your blessing through Christ your son. Amen.

SVI SVETI I DUŠNI DAN 
Današnjom svetkovinom Svih svetih slavimo one koje je Crkva proglasila svetima ali i one koji nam nisu poznati a nalaze se u zaje-dništvu s Bogom. Svetkovina Svih Svetih je jedna od četri za-povjedne svetkovine na koje su svi vjernici katolici - ako su u mogućnosti - obvezni sudjelo-vati na sv. Misi. 
Spomendanom svih vje-rnih pokojnih (Dušnim danom) molimo za one koji su preminuli ali još nisu u nebu nego prolaze kroz čistilište. Ove godine Dušni dan pada u ponedjeljak. Sveta misa toga dana će se slaviti u 7:30pm. Sjetimo se svojih dragih pokojnih. Ako ove godine još niste dali slaviti svetu misu za njih, učinite to ovih dana. 
SVI SVETI I DUŠNI DAN 
Današnjom svetkovinom Svih svetih slavimo one koje je Crkva proglasila svetima ali i one koji nam nisu poznati a nalaze se u zaje-dništvu s Bogom. Svetkovina Svih Svetih je jedna od četri za-povjedne svetkovine na koje su svi vjernici katolici - ako su u mogućnosti - obvezni sudjelo-vati na sv. Misi. 
Spomendanom svih vje-rnih pokojnih (Dušnim danom) molimo za one koji su preminuli ali još nisu u nebu nego prolaze kroz čistilište. Ove godine Dušni dan pada u ponedjeljak. Sveta misa toga dana će se slaviti u 7:30pm. Sjetimo se svojih dragih pokojnih. Ako ove godine još niste dali slaviti svetu misu za njih, učinite to ovih dana. 
SVI SVETI I DUŠNI DAN 
Današnjom svetkovinom Svih svetih slavimo one koje je Crkva proglasila svetima ali i one koji nam nisu poznati a nalaze se u zaje-dništvu s Bogom. Svetkovina Svih Svetih je jedna od četri za-povjedne svetkovine na koje su svi vjernici katolici - ako su u mogućnosti - obvezni sudjelo-vati na sv. Misi. 
Spomendanom svih vje-rnih pokojnih (Dušnim danom) molimo za one koji su preminuli ali još nisu u nebu nego prolaze kroz čistilište. Ove godine Dušni dan pada u ponedjeljak. Sveta misa toga dana će se slaviti u 7:30pm. Sjetimo se svojih dragih pokojnih. Ako ove godine još niste dali slaviti svetu misu za njih, učinite to ovih dana. 

SVETKOVINA ISUSA KRISTA KRALJA SVEGA STVORENJA

 

Svetkovinu Krista kralja svega stvorenja mi slavimo na posljednju nedjelju 22. studenoga prije početka dočasća. Pun naziv svetkovine je “kralj svega stvorenja, kralj svemira” ne jednostavno “kralj” u političkom smislu riječi. To je zadnja nedjelja u crkvenoj liturgijskoj godini.
Liturgijsku godinu završavamo obnovom vjere u Kristov ponovni dolazak o svršetku svijeta.


Time nas liturgija podsjeća da je ljudska povijest u Isusu Kristu raspetom i uskrslom dobila nov smjer kretanja, jer joj Krist daje smisao u skladu s Božjim planom o spasenju ljudi.   WELCOME
 
          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI
 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.