Loading

4. KORIZMENA NEDJELJA

„ŽIVA VODA“Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 


Ps 23

Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. 


Iz evanđelja po Ivanu

Primjer slijepca od rođenja koji je od Isusa na čudesan način izliječen, može nam pomoći, otkriti pravo svjetlo, s kojim nas obasjava Božja ljubav.

Mi koji vidimo ne možemo predočiti sebi što za nekoga znači roditi se slijep. Ima li taj čovjek uopće pojma o svjetlu, o bojama, o obliku i liku svijeta i života? Takozvane "unutarnje slike" koje svaki čovjek oblikuje, i u kojima on organizira svoju predodžbu, svoje mišljenje i svoje sjećanje, vjerojatno drukčije proizvodi sliku kod čovjeka koji je od početka slijep: on "gradi" sebi svoj svijet na temelju preostalih dojmova i opažanja, kojima je sposoban: ipak on može čuti i govoriti, ima osjetilo opipa i može mirisati. Iskustva takvih ljudi pokazuju i obznanjuju da oni na svoj način katkad više opažaju nego to mi sebi možemo predočiti. Područja stvarnosti kao i stvari života koje možda za nas nisu važne, za slijepce mogu biti vrlo značajne. 


Ipak svaki slijepac čezne, da može s tjelesnim očima vidjeti, iako u konačnosti jedva može sebi predočiti što to znači!

Kako je stoga bilo veliko slavlje i radost pogođenoga kao i njegove rodbine i prijatelja, kad je Isus slijepcu od rođenja darovao vid. Izliječeni je shvatio: ovdje se dogodilo nešto veliko, čudo. Moje izliječenje povezano je s Bogom i ja vjerujem onome koji me izliječio. On ne može biti grešnik kako su tvrdili farizeji, nego je on prorok Božji, možda baš očekivani Mesija.

Jesmo li mi oni koji već vide? Pitanje zvuči provocirajuće. Ili drukčije formulirano: Jesmo li za bitne stvari života postali oni koji "vide". Često naime živimo kao "na površini" i ne opažamo da smo najvažnije previdjeli. Kako često prosuđujemo ljude samo po vanjštini! Tu brojimo mladost, ljepotu i snagu, ili također moć, posjed i čast, dok nam "unutarnje vrijednosti", pravo bogatstvo čovjeka nisu važne. Kako se lako dogodi da se prevarimo i nekoga držimo za velikog, a on u stvarnosti to nije. I obratno, možda je čovjek kojega nismo zapazili, u svom srcu pun vjere i ljubavi i čini puno dobra… 


Tako nam današnje evanđelje može pokazati kako možemo s Božjom pomoću u srcu postati ljudi koji "vide". Smijemo i trebamo moliti Boga da nas obasja svjetlom svoje milosti. Neka nas Duh Sveti oslobodi iz tame zablude, grijeha i smrti i daruje nam pravi život. Najviše što možemo primiti "očima srca" je ljubav Božja koja nas stalno prati i uz nas je. Puno puta sve može biti zastrto i puno oblaka, ako i dalje ne znamo i nismo načistu da je Bog ipak kod nas i da nas ne napušta. To u srcu "vidjeti" i iz potpunog osvjedočenja čvrsto vjerovati, sigurno nije lako. Ipak ako nam Bog daruje svoju milost, tada se izdižemo iznad toga trenutka i postajemo ljudi koji "vide" najvažnije stvari života.

Kako će jednom biti u nebu? Ako s pomoću Božje milosti nakon naše tjelesne smrti postignemo taj cilj, mi ćemo na sasvim nov i nečuven način "vidjeti" "što oko nije vidjelo i uho nije čulo i čovjeku ne pade na pamet: što Bog pripravi onima koji ga ljube" (1 Kor 2,9). Molimo svetu Bogorodicu Mariju da pomogne nama i našim bližnjima dospjeti u slavu gledanja Boga u nebeskom kraljevstvu.

Fr. Jozo Župić
OPŠIRNIJE U NASEM TJEDNIKU


  
WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter